ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΡΕΨΕΩΣ

Διαθέτουμε εγκαταστάσεις παραγωγής για την κατασκευή μιας ευρείας ποικιλίας από ελατήρια στρέψης, με μονή ή διπλή σπείρα. 

Τα σχέδια των ελατηρίων στρέψης γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκα. Η εταιρία SPRINGS επενδύει διαρκώς σε σύγχρονο εξοπλισμό ελίκωσης και στην εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να είναι σε θέση να κατασκευάσει περίπλοκα σχέδια και σχήματα σκελών.

Τα ελατήρια μπορούν να παραδοθούν σε συσκευασίες διάφορων ειδών, κατάλληλες για την προστασία του συγκεκριμένου τύπου ελατηρίων.