Βιομηχανία Ελατηρίων
Διεύθυνση:
 Μεγαρίδος 18Α, Ασπρόπυργος, 19300, Αττική
Τηλ.: 2105570975
Fax: 2105570977

ΝΕΟ Υποκατάστημα Πειραιά:
Αθηνών 8, Πειραιάς 185 40
Τηλ./Fax: 2104120100
E-mail: info@elatirio.gr