Βιομηχανία Ελατηρίων
Διεύθυνση:
 Μεγαρίδος 18Α, Ασπρόπυργος, 19300, Αττική
Τηλ.: 2105570975
Fax: 2105570977