ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

Διαθέτουμε εγκαταστάσεις παραγωγής για την κατασκευή μιας ευρείας ποικιλίας από ελατήρια πίεσης, κυλινδρικά και κωνικά, με ή χωρίς τροχισμένα άκρα. Τα ελατήρια μπορούν να παραδοθούν σε συσκευασίες διάφορων ειδών, κατάλληλες για την προστασία του συγκεκριμένου τύπου ελατηρίων.

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΕΩΣ-ΚΩΝΙΚΑ

Μπορούμε να κατασκευάσουμε γάντζους όλων σχεδόν των διαστάσεων, από διάφορα υλικά και με διάφορα τελειώματα. Οι γάντζοι μπορεί να είναι επίπεδοι, στρεπτοί, στρογγυλοί ή τετράγωνοι, ή με όποιο σχεδόν σχήμα μπορεί να θέλετε. Τα ελατήρια μπορούν να παραδοθούν σε συσκευασίες διάφορων ειδών, κατάλληλες για την προστασία του συγκεκριμένου τύπου ελατηρίων.

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΡΕΨΕΩΣ

Διαθέτουμε εγκαταστάσεις παραγωγής για την κατασκευή μιας ευρείας ποικιλίας από ελατήρια στρέψης, με μονή ή διπλή σπείρα.

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ